Imprezy – wymagania dla organizatora

Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem winien sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, zwracając uwagę na: 1. Właściwe warunki ewakuacji ludzi, a w szczególności zapewnienie:    - co najmniej dwu wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których przebywać ...

Fajerwerki – jak używać?

1. Dokonuj zakupów materiałów i wyrobów pirotechnicznych wiadomego pochodzenia. 2. Każde opakowanie jednostkowe powinno być zaopatrzone w trwały i czytelny napis w języku polskim i zawierać: oznaczenie, np. RAKIETA-PN-C-86061-II, nazwę producenta lub importera, znak dopuszczenia, ...

Urlop – kilka porad

1. Przed wyjściem z domu wyłącz zasilanie prądu elektrycznego oraz zakręć zawór wodny i gazowy. 2. U sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać. 3. Zakręć dokładnie butlę gazową. 4. Uporządkuj balkon, piwnicę i strych. Pamiętaj ...

Wypadek drogowy – co robić?

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego to: a) zabezpiecz miejsce zdarzenia:     1) "zasłoń" miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe (w warunkach nocnych konieczne są ...

Pożar – co robić?

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, 2)  wezwać straż pożarną. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać ...

Gaśnice – wymagania

W oparciu o przepisy rozporządzenia MSWiA z 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) przyjęte jest następujące stanowisko Komendy Głównej PSP w sprawie gaśnic: ...

pl-by-ua

EISP

EISP PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJPOLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA2007-2013       Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w dniu 1 marca 2012 roku przystąpiła do realizacji Projektu pn. „Rozwój transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi na granicy polsko ...

Skip to content