Urlop – kilka porad

1. Przed wyjściem z domu wyłącz zasilanie prądu elektrycznego oraz zakręć zawór wodny i gazowy.

2. U sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.

3. Zakręć dokładnie butlę gazową.

4. Uporządkuj balkon, piwnicę i strych.

Pamiętaj – składowane materiały palne, a w szczególności ciecze łatwo zapalne, benzyna, rozcieńczalniki, dezodoranty, farby, lakiery, ciecze ropopochodne i inne – mogą być przyczyną pożaru. Składowanie wymienionych materiałów niebezpiecznych pożarowo w wymienionych miejscach jest zabronione. Przedmioty składowane na balkonach umożliwiają przerzuty ognia z niższej kondygnacji na wyższą i utrudniają prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej

Skip to content