DOFINANSOWANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie otrzymała na podstawie umowy z dnia 26.04.2022 r.
nr 209/2022/PZUSA/10/Kraków z funduszu prewencyjnego PZU SA kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
z przeznaczeniem na zakup kamer samochodowych (wideorejestratorów) wraz z kartami pamięci. Kamery samochodowe (wideorejestratory) wraz z kartami pamięci zostaną zainstalowane w samochodach operacyjnych rozpoznawczo – ratowniczych lub ratowniczo – gaśniczych należących do jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego w celu dokonywania rejestracji wyjazdów wykonywanych przez te pojazdy. Nagrane filmy będą służyć do analizy zdarzeń drogowych zarejestrowanych przez kamery oraz ustalania sprawców szkód. Analiza zapisów wideo pozwoli również na wykorzystywanie ich jako instrumentu do prewencyjnego oddziaływania na sprawców szkód zarejestrowanych przez wideorejestratory poprzez eliminowanie nawyków lub zachowań, które doprowadziły do zaistnienia zdarzeń drogowych będących przyczyną szkód na mieniu lub osobie.

Skip to content