Wojewódzka Izba tradycji Pozarniczych w Kraśniku

Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych w Kraśniku

ul. Obwodowa 1,
23-200 Kraśnik

Telefony: 81 8252281;  81 8843488 wew.42 lub wew.29;
Adres poczty elektronicznej:
kp_krasnik@straz.lublin.pl

Zwiedzanie codziennie po uzgodnieniu z opiekunem Izby lub z Komendą Powiatową PSP w Kraśniku.

 

Opiekunem Wojewódzkiej Izby Tradycji Pożarniczych jest Ryszard Łagoda.

W roku 1973 powstała idea zorganizowania Wojewódzkiej Izby Pamiątek Pożarniczych. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych płk. poż. inż. Tadeusza Strzeleckiego służba szkolenia i operacyjna oraz Ośrodek Szkolenia Pożarniczego w Lublinie gromadziły przedmioty i dokumenty mające charakter zabytków, charakteryzujących drogi rozwoju technicznego, organizacyjnego pożarnictwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu Lubelszczyzny i Podlasia.
Do akcji zbierania przedmiotów i dokumentów włączone zostały również wszystkie komendy powiatowe straży pożarnych województwa lubelskiego.
W roku 1974 zapadła decyzja o lokalizacji Wojewódzkiej Izby Pamiątek Pożarniczych w pomieszczeniach strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu nad Wisłą. Kontynuatorem istnienia izby był Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Lublinie płk. poż. inż. Stanisław Machowicz.
Trudne czasy dla istnienia izby nastąpiły w roku 1992 i w tym też roku zbiory zostały przeniesione z Kazimierza do pomieszczeń magazynowych Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie sfinansowała adaptację pomieszczeń magazynowych na potrzeby sal wystawienniczych zbiorów muzealnych. Zmiana siedziby izby oraz bardzo duży zakres wystawienniczy skłonił do podniesienia rangi Izby Pamiątek. Od tego też okresu funkcjonuje Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych w Kraśniku.
Obecnie zbiory zgromadzone są w trzech salach udostępnionych dla zwiedzających, gdzie wyeksponowanych jest ponad 600 egzemplarzy sprzętu pożarniczego, ponad 300 proporczyków, pucharów itp. Natomiast w archiwum zgromadzono ok. 1.000 pozycji publikacji z zakresu pożarnictwa, w tym roczniki czasopism Strażak i Przegląd Pożarniczy.
Rocznie Izbę Tradycji odwiedza 1.500 – 2.000 osób w większości wycieczki zorganizowane dzieci i młodzieży z terenu woj. lubelskiego i terenu kraju, jak również delegacje i grupy zagraniczne.
W salach Izby zgromadzono m.in. sikawki ręczne, hydrofory i motopompy. Najstarsze sikawki pochodzą z lat 1900 – 1918 i są produkcji rosyjskiej, niemieckiej, węgierskiej i polskiej. Zgromadzone motopompy pochodzą z okresu 1935 – 1958, wśród których warto wymienić np. FLADER, jak również DKW 800. Znajdują się tam również prądownice wodne mosiężne, schodkowe, odcinki węzy pożarniczych od parcianych do bezalinowych, sprzęt burzący, aparaty ochrony dróg oddechowych m.in. aparat powietrzny MC-39, Hares-Atmer z 1918 roku oraz aparaty Drager i Faser.
Inne ekspozycje to: sprzęt oświetleniowy, gaśnice tłokowe drewniane i metalowe, armatura wodna, trąbki sygnałowe oraz kolekcja czapek, hełmów strażackich polskich, niemieckich, czeskich, holenderskich i rosyjskich. Okazałą ekspozycją są wozy konne, tzw. pogotowia ogniowe, beczkowozy konne jedno i dwu osiowe oraz sikawki ręczne na podwoziu jednoosiowym.
Czynna jest również wystawa prac plastycznych o tematyce przeciwpożarowej wykonanych przez dzieci i młodzież szkół województwa lubelskiego.
Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych prowadzi również zbiór liczący ok. 1.600 egzemplarzy archiwaliów dokumentacyjnych jak, regulaminy, czasopisma, mapy, zdjęcia, informatory itp.

Skip to content