Kontakt

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

ul. Antoniny Grygowej 10

20 – 260 Lublin

tel.: 81 535 14 01 / 81 535 14 02

fax.: 81 746 04 52

e-mail: osz@kwpsp.lublin.pl