Ośrodek Szkolenia

Naczelnik Ośrodka Szkolenia
mł. bryg. Dominik Wysocki.

Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia
bryg. Sebastian Palonka.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie
ul. Antoniny Grygowej 8
20-234 Lublin

Skip to content