Ośrodek Szkolenia

Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia
bryg. Piotr Sierociński.

Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia
bryg. Piotr Sierociński.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie
ul. Antoniny Grygowej 8
20-234 Lublin

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w roku 2019 planuje przeprowadzić szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP) oraz szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOPA).
Szkolenia zostaną zrealizowane odpowiednio zgodnie z:
„Programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej”,
„Programem szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej”.
Po przygotowaniu planu pracy dydaktycznej ośrodka szkolenia na rok 2019 zostaną udostępnione szczegółowe informacje dotyczące tych szkoleń. W szczególności terminy realizacji, wysokość opłaty, procedura zapisania się na szkolenie. W naszym ośrodku zajęcia na szkoleniach prowadzone są w dni robocze w godzinach 8:00-15:00. Aktualnie można przekazywać na adres poczty elektronicznej tutejszego ośrodka sugestie co do chęci bycia uczestnikiem takiego szkolenia i preferowanego terminu jego odbycia. Informacje te będą pomocne w procesie tworzenia planu szkoleń i pozwolą nam dostosować go do potrzeb uczestników.

W sprawach tych można kontaktować się z mł. bryg. Sebastianem Palonką w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 tel. 81 53 51 405.