KP PSP w Świdniku

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku

ul. Lotników Polskich 2, 21-045 Świdnik

Telefony: (081) 7455590; 7455591
Faks: (081) 7455581

kp_swidnik@straz.swidnik.pl
sekretariat@straz.swidnik.pl
www.straz.swidnik.pl

p. o. Komendant Powiatowy PSP w Świdniku – bryg. mgr inż. Emilia Skoczylas

Komendant w sprawach skarg i wniosków
przyjmuje w poniedziałki w godz. od 8.00 – 10.00.

Skip to content