Podpisanie porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dla projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”

31 marca 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dla projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do ...

Komunikat kadrowy

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbrygadier Grzegorz Alinowski powołał na stanowiska służbowe: bryg. Grzegorza Widza na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku – z dniem 29 marca 2023 r., ...

Skip to content