Kadra

bryg. Dominik Wysocki

tel.: 81 535 1290

e-mail: dwysocki@kwpsp.lublin.pl

 

tel.: 81 535 1291

e-mail:

mł. bryg. Grzegorz Ganczarenko
tel.: 81 535 12 95
e-mail: gganczarenko@kwpsp.lublin.pl

bryg. Sebastian Palonka
tel.: 81 535 12 92

st. kpt. Michał Borkowski
tel.: 81 535 12 93

Psycholog
st. kpt. Beata Jedlina – Bazyluk
tel.: 81 535 12 85
e-mail: bjedlina@kwpsp.lublin.pl

kpt. Karol Góra
te.: 81 535 12 98

asp. sztab. Marek Mołdoch
tel.: 81 535 12 94

Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Państwowej Straży Pożarnej
st. str. Kamil Wójtowicz
tel.: 81 535 12 99
e-mail: kwojtowicz@kwpsp.lublin.pl

st. asp. Marek Lipski
tel.: 81 535 12 86

tel.: 81 535 12 86

mł. asp. Adam Tyra
tel.: 81 535 12 97

Radosław Szymański
tel.: 81 535 12 97

Skip to content