Fajerwerki – jak używać?

1. Dokonuj zakupów materiałów i wyrobów pirotechnicznych wiadomego pochodzenia.

2. Każde opakowanie jednostkowe powinno być zaopatrzone w trwały i czytelny napis w języku polskim i zawierać: oznaczenie, np. RAKIETA-PN-C-86061-II, nazwę producenta lub importera, znak dopuszczenia, instrukcję obsługi, liczbę wyrobów w opakowaniu.

3. Używaj tylko wyrobów oznakowanych jako klasa I i II ( III klasa jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w profesjonalnych pokazach pirotechnicznych).

4. Pamiętaj, że materiały pirotechniczne nie powinny być używane przez dzieci.

5. Przestrzegaj zakazu stosowania materiałów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń.

6. Przestrzegaj postanowień instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych, w której określony jest sposób ich bezpiecznego użytkowania,

7. Nie odpalaj wyrobów pirotechnicznych z balkonów i tarasów.

8. Pamiętaj aby użyte przez ciebie wyroby pirotechniczne nie spowodowały pożaru.

Skip to content