Izba tradycji we Wlodawia

W hołdzie strażackim pokoleniom

Straż pożarna od wieków ma przypisane działania na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli. Gasi pożary, ratuje życie ofiarom wypadków, katastrof, powodzi i innych zdarzeń. Nasza formacja osiąga to poprzez ciągłe doskonalenie i systematyczne szkolenia. Ale w większości strażnic jest również miejsce na kultywowanie tradycji i bogatej historii pożarnictwa.
W roku 2007 w Komendzie Powiatowej PSP we Włodawie dokonano otwarcia Izby Tradycji zlokalizowanej w wyremontowanej sali, nad pomieszczeniami garażowo-magazynowymi. Zebrano w niej eksponaty, od kilkunastu lat gromadzone w jednostce. Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy w Polsce agregat piany lekkiej zbudowany w latach 60. przez strażaków. Nie brakuje tu także takich eksponatów jak m.in.: kilkudziesięcioletnich, ale wciąż sprawnych pomp ręcznych. Młodzież i dzieci zwiedzające obiekty włodawskiej KP PSP, poznają nie tylko ciężką, ale jakże satysfakcjonującą pracę strażaków, ale i poprzez zgromadzone w Izbie Tradycji eksponaty historyczne pożarniczą historię.
W bieżącym roku udało się pozyskać historyczne dokumenty z działalności straży pożarnej we Włodawie w okresie międzywojennym oraz II wojny światowej. Ich wartość historyczna i poznawcza jest ogromna. Dowiadujemy się z nich, że ówczesne pożary często były zdarzeniami o bardzo dużych stratach, podczas których spaleniu ulegało najczęściej kilkanaście domów, stodół  i budynków gospodarczych oraz inwentarza. Dokumenty te są wielką skarbnicą wiedzy o sprzęcie, jakim dysponowały ówczesne jednostki, ich wyszkoleniu oraz zasobach ludzkich.
Izba Tradycji w KP PSP we Włodawie, to również doskonałe miejsce do spotkań i rozważań strażaków o rozwoju pożarnictwa w Polsce i na ziemi włodawskiej. Na fotografiach widnieją ci, którzy odeszli już na wieczną służbę oraz wielce zasłużeni dla tej ziemi emeryci i renciści pożarnictwa. Za jakiś czas również i nasze zdjęcia będą wspominali nasi następcy. Dlatego też, należy zrobić wszystko, aby Izba Tradycji nie tylko ta włodawska, ale każda inna zlokalizowana na terenie kraju nabierała coraz piękniejszego wyglądu oraz wzbogacana była eksponatami, które będą o nas mówiły w przeszłości.

st. kpt. Dariusz Pytka

Skip to content