Pożar – co robić?

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

  1. zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
    2)  wezwać straż pożarną.

Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:

1) po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 lub 112 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:
    · swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
    · adres i nazwę obiektu,
    · co się pali, na którym piętrze,
    · czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
    · po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
2) przyjmujący może zażądać:
    · potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
    · dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym. W przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy/właściciel obiektu lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.

Skip to content