KM PSP w Zamościu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu

ul. Kilińskiego 62, 22-400 Zamość

Telefony: 84 6807400; 84 6807410;
Faks: 84 6393410

km_zamosc@straz.lublin.pl
www.straz.zamosc.pl

Komendant Miejski PSP w Zamościu – mł. bryg. mgr inż. Przemysław Ilczuk

Komendant w sprawach skarg i wniosków
przyjmuje we wtorki w godz. 14.00 – 15.00.

Skip to content