KP PSP w Kraśniku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku

ul. Obwodowa 1, 23-200 Kraśnik

Telefony: (081) 8252281; 8843488
Faks: (081) 8264157

kp_krasnik@straz.lublin.pl
www.straz.krasnik.pl

 Komendant Powiatowy PSP – bryg. mgr inż. Tomasz Michalczyk

Komendant w sprawach skarg i wniosków
przyjmuje codziennie w godz. 7.30 do 15.30.

Skip to content