KP PSP w Opolu Lubelskim

Budynek Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim

ul. Przemysłowa 25, 24-300 Opole Lubelskie

Telefony: (081) 8272008; 8272098; 8273638
Faks: (081) 8273638; 8272978

kp_opolelubelskie@straz.lublin.pl
http://strazopolelubelskie.pl/

p. o.  Komendant Powiatowy PSP w Opolu Lubelskim –  mł. bryg. mgr inż. Kamil Młyniec

Komendant w sprawach skarg i wniosków
przyjmuje w poniedziałki w godz. od 13.30 – 15.30.

Skip to content