Pomoc psychologiczna

Witam serdecznie Państwa,

Nazywam się Beata Jedlina – Bazyluk, jestem psychologiem w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Myślę, że dzięki kilkuletniej pracy, przeprowadzanych szkoleniach, udziale w różnych ćwiczeniach, moja osoba jest Państwu znana. Jednocześnie mam świadomość, że pomimo obecności w środowisku strażackim,  osoba, która doświadcza sytuacji trudnej, może odczuwać obawę przed zwróceniem się po poradę i pomoc psychologiczną.

Czasami zastanawiam się z czego mogą wynikać takie obawy?

Myślę, że może to być spowodowane stereotypowymi przekazami jakie otrzymujemy w trakcie życia oraz często brakiem doświadczeń ze współpracy z psychologiem.
Niestety ciągle jeszcze istnieje przekonanie, że do psychologa zgłaszają się wyłącznie osoby chore psychicznie, a wizyta kojarzy się ze słabością, wstydem i utratą kontroli nad własnym życiem. Powszechny przekaz społeczny ukazuje strażaka jako silnego i odważnego, który pokonuje wszelkie przeszkody. Bardzo często zapomina się, iż strażacy są ,,normalnymi’’ ludźmi, wrażliwymi, którzy doświadczają takich samych emocji oraz trudności jak każdy człowiek.
Strażacy często sami nie dają sobie prawa do „bycia” po ludzku kruchymi, wrażliwymi, często zaprzeczają, że jakiekolwiek słabości ich dotyczą. Ważne, aby pamiętać jednak o tym, że każda osoba w sytuacji zagrożenia (szeroko rozumianego zagrożenia – bytu, życia, dobrego imienia), czy poczucia straty może doświadczać kryzysu psychicznego.
Nowoczesne standardy pracy podkreślają, że stan psychiczny człowieka w pracy jest równie ważny, a może nawet i istotniejszy niż nowoczesne rozwiązania technologiczne. Szczególnie tak trudny zawód jakim jest praca strażaka, obciążony dużą odpowiedzialnością za życie ludzkie, kontaktem ze śmiercią, presją czasu podczas działania, wymaga szczególnego wsparcia oraz uwzględnienia wiedzy o człowieku, jego psychologicznym, społecznym i zawodowym funkcjonowaniu.

W kontekście powyższych rozważań warto również odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest zdrowie psychiczne?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne definiowane jest jako ,,nie tylko brak choroby, ale pełen dobrostan psychiczny, fizyczny, społeczny, czyli ogólne dobre samopoczucie”. Dopiero uwzględniając cały aspekt funkcjonowania człowieka możemy mówić o dobrym zdrowiu psychicznym.
Mówiąc natomiast o zdrowiu psychicznym nie można pominąć sytuacji kryzysowych, na które jest narażony każdy człowiek.

Mając na uwadze powyższe rozważania pragnę zwrócić uwagę i jednocześnie zachęcić do korzystania z pomocy psychologicznej w sytuacji, gdy:
·        udział w trudnych akcjach ratowniczych zaburza Twoje codzienne funkcjonowanie, bliscy zauważają, że stałeś się inny niż kiedyś;
·        czujesz się odrętwiały, odczuwasz pustkę emocjonalną, masz problemy ze snem, unikasz myśli i rozmów na temat trudnego przeżycia, ponieważ podczas takich rozmów doświadczasz ponownie silnego stresu;
·        nadużywasz alkoholu, otrzymujesz informację od bliskich, czy znajomych, że pijesz za dużo lub gdy sam zaczynasz się zastanawiać, czy Twoje picie nie wymyka się spod kontroli;
·         doświadczasz przemocy psychicznej, fizycznej lub sam ją stosujesz;
·        szybciej niż kiedyś reagujesz złością, jesteś agresywny, nadpobudliwy, nadmiernie czujny;
·        często bywasz smutny, myślisz, ze lepiej byłoby nie istnieć, rozmyślasz o śmierci,  izolujesz się od ludzi, jesteś apatyczny, doświadczasz braku energii, nie interesują cię sprawy, które kiedyś sprawiały Ci przyjemność;
·        przeżywasz trudności małżeńskie, rozstałeś się ze swoim partnerem życiowym, masz utrudnione kontakty z dziećmi;
·        Twoje dzieci sprawiają problemy wychowawcze, np. zażywają narkotyki, dopalacze, wagarują;
·        doświadczasz przemocy psychicznej ze strony kolegów w pracy/przełożonych, jesteś poniżany, wyśmiewany, wyeliminowany ze wspólnych działań zespołu;
·        czujesz, że to co robisz nie ma sensu, odczuwasz stale zmęczenie nawet po całej przespanej nocy, wewnętrzne wypalenie;
·        doświadczyłeś śmierci ważnej dla Ciebie osoby lub jej ciężkiej choroby.

Jeśli doświadczasz powyższych trudności, chcesz poradzić sobie z nimi, a tym samym poprawić jakość swojego życia, zapraszam na spotkanie indywidualne lub grupowe, które mogą się odbyć zarówno w jednostce KW PSP w Lublinie, jak również w uzgodnionym miejscu poza placówką, po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

Beata Jedlina-Bazyluk
tel. 81 5351285; 665998124.

Skip to content