ZEiR

Regulamin korzystania ze świadczeń z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie stanowiący Załącznik do Decyzji WK.1741.3.2020 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Skip to content