ZEiR

Regulamin korzystania ze świadczeń z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie stanowiący Załącznik do Decyzji Nr 17.2022 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Skip to content