KP PSP w Biłgoraju

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju

Adres: ul. Dąbrowskiego 10, 23-400 Biłgoraj

Telefony: (084) 6880010
Faks: (084) 6880011

kp_bilgoraj@straz.lublin.pl
http://straz.lbl.pl

p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju – bryg. mgr Dariusz Gęborys

Komendant w sprawach skarg i wniosków
przyjmuje we wtorki w godz. 8.00 – 15.00.

Skip to content