KP PSP w Lubartowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

Wincentów 112, 21-100 Lubartów

Telefony: (081) 8553081; 8552881
Faks: (081) 8552882

sekretariat@straz.lubartow.pl
http://www.straz.lubartow.pl/

Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie – mł. bryg.  mgr inż. Paweł Bochyński

Komendant w sprawach skarg i wniosków
przyjmuje w poniedziałki w godz. od 7.30 do 15.30.

Skip to content