Gdy opuszczasz mieszkanie

Gdy opuszczasz mieszkanie: - sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu,- przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory wody i gazu,- jeśli jest to możliwe, u sąsiadów pozostaw ...

Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom

apobieganie nieszczęśliwym wypadkom: 1. W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych: nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej, - używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia, - nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych ...

Składowanie płodów rolnych

l. Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie może przekraczać powierzchni 1000 m2  lub kubatury 5000 m22. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:a) od budynków wykonanych ...

Zbiory płodów rolnych

Podczas zbioru płodów rolnych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności: l. Stosować się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych.2. Stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna ...

Uwaga osy, pszczoły, szerszenie

Kilka porad, jak ochronić się przed użądleniem: 1. Gdy zbliża się do Ciebie pszczoła, osa lub szerszeń unikaj gwałtownych ruchów.2. W razie ataku osłoń głowę rękami lub odzieżą, a z niebezpiecznej okolicy oddalaj się powoli; najlepiej ...

Czujki domowe

Domowe czujki pożaroweWystąpienia zdarzenia losowego, jakim jest i pożar, nie jesteśmy w stanie przewidzieć w 100 %. Możemy jednak starać się mu zapobiec stosując różnorodne metody i sposoby. Jednym z nich, jest wykorzystanie czujki pożarowej. Domowe ...

Las – jak się zachować

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar, a w szczególności:    - rozniecanie ...

Czad – objawy

Gromadzący się w pomieszczeniach czad jest niewidoczny i niewyczuwalny dla zmysłów człowieka. Tlenek węgla ma zdolność do wyjątkowo łatwego łączenia się z hemoglobiną (powstaje karboksyhemoglobina CO-Hb) i przez to stanowi zagrożenie dla wszystkich organizmów, które ...

Sezon grzewczy

W okresie jesienno – zimowym zwiększa się liczba pożarów w budynkach mieszkalnych. Jest to związane w głównej mierze z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych. Do ogrzewania budynków wykorzystuje się głównie piece lub kotły opalane paliwem stałym, ...

Skip to content