Kierownictwo

Kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pozarnej w Lublinie.

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

nadbryg. Grzegorz ALINOWSKI
tel: 81 535 12 00
fax: 81 532 97 00
email: kwpsp@straz.lublin.pl

Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie

st. bryg. Tomasz PODKAŃSKI
tel: 81 535 12 00
fax: 81 532 97 00
email: kwpsp@straz.lublin.pl

st. bryg. Piotr ZMARZ
tel: 81 535 12 00
fax: 81 532 97 00
email: kwpsp@straz.lublin.pl

st. bryg. Mirosław BURY
tel: 81 535 12 00
fax: 81 532 97 00
email: kwpsp@straz.lublin.pl

Skip to content