pl-by-ua

EISP

EISP
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA
2007-2013
 
 
 

pl-by-uaeuro
 
 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w dniu 1 marca 2012 roku przystąpiła do realizacji Projektu pn. „Rozwój transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi na granicy polsko – ukraińskiej”  w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w 2007-2013.
Całkowita wartość zadania -1 632 772,58 EUR, w tym 90 % dofinansowania 1 469 495,32 EUR
Cel projektu: zwiększenie efektywności działań służących ochronie środowiska naturalnego na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza poprzez rozwój transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi.
Partnerzy projektu: Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie (Beneficjent), Komenda Wojewódzką PSP w Rzeszowie oraz MNS Ukrainy w obwodzie Lwowskim.
Rezultaty projektu:
– Stała platforma współpracy ds. wdrażania transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi.
– Wspólny dokument zawierający założenia do transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi oraz instrukcja metodyczna dla jednostek straży pożarnej RP i jednostek ukraińskich, szczegółowo określającą procedury udzielania i przyjmowania pomocy ratowniczej (również w kontekście EURO 2012).
– Siedem jednostek ratowniczo-gaśniczych wyposażonych w nowoczesny sprzęt zapewniający szybszą i skuteczniejszą reakcję na sytuacje kryzysowe.
– Kadra służb ratowniczych Polski i Ukrainy przeszkolona na nowo zakupionym sprzęcie zgodnie z wypracowanymi procedurami reagowania na zagrożenia naturalne.

 

au1au2

„Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej.
Za treść tego dokumentu odpowiada KW PSP w Lublinie, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej”

Skip to content