Fundusze Europejskie

Projekt pn. „Dostosowanie KSRG na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” (DKSRG)

Projekt „Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Projekt „Zwiększenie stopnia cyfryzacji Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej”, realizowany w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego
w Polsce.

Skip to content