KM PSP w Chełmie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

ul. St. Wyszyńskiego 2 b, 22-100 Chełm

Telefony: 82 5653428; 5655550
Faks: 82 5653427; 5650611

km_chelm@straz.lublin.pl
http://www.strazchelm.pl

Komendant Miejski PSP w Chełmie – bryg. mgr inż. Wojciech Chudoba

Komendant w sprawach skarg i wniosków
przyjmuje w środy w godz. 14.00 – 16.00.

Skip to content