KP PSP w Parczewie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

ul. Piwonia 12, 21-200 Parczew

Telefony: (083) 3551954; 3551955,
Faks: (083) 3551969

http://www.kppsp.parczew.pl/

kp_parczew@straz.lublin.pl
http://pspparczew.bip.gov.pl/

p. o. Komendant Powiatowy PSP w Parczewie – mł. bryg. inż. Krzysztof Fila

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek tygodnia w godz. 9.00 – 12.00 oraz w godz. 15.30 – 16.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem pod numerem tel. 83 3551957 lub 833551954 wew. 57

Skip to content