„Zwiększenie stopnia cyfryzacji Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej”

 27 kwietnia 2018 roku Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski podpisał Porozumienie z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu „Zwiększenie stopnia cyfryzacji Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej” realizowanego w ...

Komunikat

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Alinowski od dnia 1 sierpnia 2019 roku powołał: - na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie mł. bryg. Pawła Basaja oraz mianował: - na stanowisko Naczelnika Ośrodka Szkolenia Komendy ...