Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego: Wartość projektu to 258 823 529,42 PLN, ...

Projekt „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Projekt „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Wartość projektu to 217 555 000 PLN, z czego ...