Gdy opuszczasz mieszkanie

Gdy opuszczasz mieszkanie:
 
– sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu,
– przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory wody i gazu,
– jeśli jest to możliwe, u sąsiadów pozostaw informację z numerem telefonu pod którym w razie potrzeby będziesz uchwytny
– uporządkuj balkon, piwnicę i strych. Pamiętaj – składowane materiały palne, w szczególności ciecze łatwozapalne, takich jak benzyna, farby i lakiery mogą powodować pożar i szybki jego rozwój. Przedmioty składowane na balkonach umożliwiają przerzuty ognia z niższej kondygnacji na wyższą.

Skip to content