Las – jak się zachować

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar, a w szczególności:
    – rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi (jeśli koniecznie chcemy rozpalić ognisko należy zawiadomić leśniczego, wskaże on bezpieczne miejsce, gdzie moglibyśmy to zrobić, pamiętajmy jednak, że przy III stopniu zagrożenia pożarowego palenie ognisk  w lesie jest zabronione).
    – wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
    – palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
2. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.
3. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
4. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.
5. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
 
0 -brak zagrożenia,
I – zagrożenie małe,
II – zagrożenie duże; bądź ostrożny,
III – zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zwróć uwagę czy nie ma zakazu wstępu do lasu.
 
Informacje o zagrożeniu pożarowym w lasach na stronach internetowych:
http://www.lublin.lasy.gov.pl/strony/1/i/101.php
http://www.lasy.pl/mapa-pozarowa.php

Skip to content