Projekt pn. „Dostosowanie KSRG na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” (DKSRG)

Projekt pn. „Dostosowanie KSRG na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” (DKSRG) Projekt został złożony do dofinansowania dla naboru nr FELU.03.01-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i ...

Komendant PSP w Łukowie brygadier Paweł Wysokiński, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Grzegorz Alinowski, pełniący obowiązki zastępcy komendanta powiatowego PSP w Łukowie kapitan Konrad Turski

Komunikat kadrowy

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Grzegorz Alinowski z dniem 08 czerwca 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie – kpt. Konradowi Turskiemu.     Zdjęcia: Joanna Biskup Opracowanie: Marcin Wawruszak

brygadier Sylwester Wiąckiewicz, starszy kapitan Dariusz Niedziela, nadbrygadier Grzegorz Alinowski, Młodszy brygadier Tomasz Kozioł, starszy brygadier Mirosław Bury

Komunikat kadrowy

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski z dniem 1 czerwca 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju – mł. bryg. Tomaszowi Koziołowi, powołał na stanowisko zastępcy komendanta ...

Skip to content