Kadra kierownicza jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszeni goście

Uroczyste wręczenie promes dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. lubelskiego

W dniu 20 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie promes związanych z planowanymi zakupami samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP. Środki finansowe na
realizację zakupów pochodzą z następujących źródeł: dotacje budżetowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, dotacje budżetowe ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, środki pozyskane z samorządów terytorialnych,
środki od firm ubezpieczeniowych oraz środki własne.

 

Promesy na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych otrzymało 28 jednostek OSP:

 • OSP Albertów
 • OSP Aleksandrówka
 • OSP Bobrowniki
 • OSP Chruślanki Józefowskie
 • OSP Chruślina
 • OSP Drzewce
 • OSP Dys
 • OSP Firlej
 • OSP Garbów
 • OSP Januszówka
 • OSP Kolonia Klementowice
 • OSP Krężnica Jara
 • OSP Ludmiłówka
 • OSP Maciejów Stary
 • OSP Matczyn-Wojcieszyn
 • OSP Mazanów
 • OSP Poniatowa-Miasto
 • OSP Puchaczów
 • OSP Radoryż Kościelny
 • OSP Stasin
 • OSP Świdno
 • OSP Trzebieszów
 • OSP Wąwolnica
 • OSP Wierzchowiska
 • OSP Wojcieszków
 • OSP Wólka Batorska
 • OSP Wólka Polanowska
 • OSP Zalesie

 

Uroczystość swoją obecnością uświetnili:

 • Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki
 • Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
 • nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP
 • st. bryg. Tomasz Podkański – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 • Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP województwa lubelskiego
 • Przedstawiciele władz samorządowych
 • Druhowie OSP przewidziani do otrzymania promes

 

Opracowanie i foto. mł. bryg. Wojciech Miciuła

Skip to content