Epizod wypadku komunikacyjnego podczas ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych

Ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze jednostek powiatu janowskiego

W dniu 11 października 2022 roku odbyły się powiatowe ćwiczenia ratowniczo gaśnicze powiatu janowskiego pod
kryptonimem „ AURA”

 

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie proceder alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu oraz poziomu przygotowania sił i środków PSP i OSP do działań gaśniczych na obszarach leśnych z elementami ratownictwa technicznego, wodnego oraz medycznego.

 

Ćwiczenia podzielone zostały na trzy epizody. Pierwszym epizodem był wypadek komunikacyjny z dużą ilości
poszkodowanych w którym uczestniczyło trzy samochody osobowe. Następnie siły i środki zostały przekierowane do działań na stawach rybackich w miejscowości Modliborzyce, gdzie prowadzone były działania polegające na
poszukiwaniu osoby utoniętej.

 

Ostaniem epizodem był pożar wielkopowierzchniowy lasu w miejscowości Krzemień, gdzie jednostki doskonaliły
przetłaczanie i przepompowywanie wody na duże odległości oraz gaszenie pożaru lasu w natarciu.

 

W ćwiczeniach udział wzięło trzy zastępy gaśnicze z Państwowej Straży Pożarnej oraz 15 zastępów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu.

 

Na podsumowaniu ćwiczeń głos zabrali Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim, Starosta Janowski oraz Wójt Gminy Dzwola dziękując funkcjonariuszom PSP oraz druhom OSP za zaangażowanie podczas ćwiczeń.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Janów Lubelski

Skip to content