Projekt pn. „Dostosowanie KSRG na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” (DKSRG)

Projekt pn. „Dostosowanie KSRG na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” (DKSRG) Projekt został złożony do dofinansowania dla naboru nr FELU.03.01-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i ...

Skip to content