Delegacja przedstawicieli KW PSP w Lublinie na Ukrainie

Delegacja przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łucku na Ukrainie

W dniach 20-21 kwietnia 2023 r. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie: Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Tomasz Podkański, Naczelnik Wydziału Logistyki KW PSP
w Lublinie bryg. Tomasz Baran oraz starszy specjalista Wydziału Informatyki i Łączności mł. kpt. Michał Mazurkiewicz odbyli wizytę w Łucku na Ukrainie.

 

Celem wyjazdu było nawiązanie relacji partnerskich, rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa życia, zapoznanie się ze strukturą straży pożarnej i ratownictwa obwodu wołyńskiego oraz specyfiką pracy
w stanie wojennym.

 

Głównym tematem spotkań było omówienie planowanej wspólnej realizacji projektu „INTERREG POLSKA – UKRAINA 2021-2027” oraz podpisanie listu intencyjnego.

 

Założeniem współpracy jest rozbudowa bazy pirotechników Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz zakup sprzętu niezbędnego do działań w terenach trudno dostępnych dla Państwowej Straży Pożarnej
oraz zapewnienie systemu łączności w obszarach przygranicznych.

Skip to content