Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas ćwiczeń

Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze „KRAŚNIK – 2022”

W dniu 7 czerwca 2022 r. na terenie gminy Annopol w powiecie kraśnickim przeprowadzono Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze pk. „KRAŚNIK – 2022”. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań przeciwpowodziowych.

W ćwiczeniach uczestniczyły następujące siły i środki:

  • Kompania specjalna COO WODA,
  • Kompania specjalna COO ZALEW,
  • Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego „LUBLIN-4”,
  • Pluto Ratowniczy WOO „KRAŚNIK”,
  • Wybrane SIS z powiatu kraśnickiego,
  • Zarządzanie kryzysowe powiatu kraśnickiego i gminy Annopol,
  • Zarząd Zlewni Stalowa Wola

 

W ramach ćwiczeń zrealizowano następujące epizody:

– podnoszenie korony wałów za pomocą worków z piaskiem i rękawów napełnianych wodą,

– patrolowanie wałów, likwidację przesiąków,

– ewakuację i udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom uwięzionym
na rzece Wiśle,

– poszukiwanie osób pod wodą,

– wypompowywanie wody z rozlewisk z wykorzystaniem pomp dużej wydajności, pomp elektrycznych,

– budowa zasilania awaryjnego dla pompowni,

– poszukiwanie osób zaginionych w terenie trudnodostępnym.

 

Ćwiczenia nadzorował Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie
st. bryg. Tomasz Podkański, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla oraz Burmistrza m. Annopol Mirosław Gazda.

Skip to content