logo psp

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V”

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego:

Wartość projektu to 292 860 000,00 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 248 931 000,00 PLN,
a wkład z Budżetu Państwa to 43 929 000,00 PLN. Beneficjentem Projektu jest Komenda Główna PSP,
a partnerami są Komendy Wojewódzkie PSP, w tym Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie.

 

23 czerwca 2022 r. gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP podpisał umowę o dofinansowanie Projektu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie reprezentowane przez Panią Joannę Lech p.o. Dyrektora CUPT.

 

Przedmiotem projektu są:

  • zakupy sprzętu dla służb drogowego ratownictwa technicznego, w tym pojazdów z niezbędnym specjalistycznym wyposażeniem (ratownictwo), np. samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego, samochody specjalne wyposażone w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego, samochody wyposażone w sprzęt do organizacji i wsparcia działań na drogach;
  • zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.

99,83% całkowitej wartości projektu przeznaczone jest na zakup sprzętu.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki usprawnieniu możliwości ewakuacji osób poszkodowanych w wypadkach na drogach oraz likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia, a także środowiska naturalnego na terenie Polski. Nastąpi wzrost efektywności systemu ratownictwa na drogach realizowanego przez jednostki PSP.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2022-2023.

W 2022 roku w ramach Projektu  „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V” został odebrany lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy dla SGRT gdzie użytkownikiem końcowym sprzętu jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

W ramach Projektu zakupione zostaną w 2023 roku dla potrzeb województwa lubelskiego:

  • 8 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GBA – standard pierwszowyjazdowy) napęd 4×4 z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej, Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej, KP PSP w Opolu Lubelskim, KP PSP w Puławach, KP PSP w Radzyniu Podlaskim, KP PSP w Rykach, KP PSP w Świdniku oraz KP PSP we Włodawie;
  • ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4×4 dla Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie;
  • 4 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard pierwszowyjazdowy), napęd 4×4 dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, dla Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim, dla KP PSP w Łukowie oraz dla KP PSP w Tomaszowie Lubelskim;
  • mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą, gdzie odbiorcą końcowym jest Komenda Powiatowa PSP we Włodawie;

Wartość zakupionego sprzętu w ramach Projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V” dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie wynosi 22 297 043,62 zł.

Skip to content