Regulamin świadczeń z funduszu socjalnego

Regulamin korzystania ze świadczeń z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie stanowiący Załącznik do Decyzji WK.1741.3.2019 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ...

Skip to content