,,Stop pożarom lasów”! – wyniki I etapu (powiatowego) oraz II etapu (wojewódzkiego) konkursu

 

                                                                              Wyniki konkursu
II ETAP (WOJEWÓDZKI)

Laureatami II etapu (wojewódzkiego) w konkursie na PLAKAT promujący akcję ,,Stop pożarom lasów” zostali:

I miejsce – uczennica XXI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie – Kinga Hamaluk,

 

II miejsce – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie – Karolina Szewczyk,

 

III miejsce – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Horodle – Adrian Buczko.

 

Laureatami II etapu wojewódzkiego w konkursie na FILM promujący akcję ,,Stop pożarom lasów” zostali
uczniowie klasy IV Ti/Te Zespołu Szkół w Parczewie.

 

 

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!

 

Galeria wszystkich prac:

 

 

 

 

———————————-

I ETAP (POWIATOWY)

Laureatami I etapu powiatowego w konkursie na plakat promujący akcję ,,Stop pożarom lasów”, zostali w:
– Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej – uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej – Ewelina Bojanowska,
– Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Biłgoraju – Amelia Oleszek,
– Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie – uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie – Natalia Piłat,
– Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Horodle – Adrian Buczko,
– Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim – uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku – Kamila Konopa,
– Komendzie Powiatowej PSP Lubartowie – uczennica Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej – Technikum Ekonomicznego w Lubartowie – Klaudia Kęska,
– Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie – uczennica XXI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie – Kinga Hamaluk,
– Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej – uczennica Zespołu Szkół w Puchaczowie – Martyna Kędzierska,
– Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie – uczeń Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie – Norbert Sierpień,
– Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim – Wiktoria Starek,
– Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie – Beata Tyszkiewicz,
– Komendzie Powiatowej PSP w Puławach – uczennica Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego – IV Liceum Ogólnokształcącego w Puławach – Nikola Tarkowska,
– Komendzie Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim – uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim – Julia Karpińska,
– Komendzie Powiatowej PSP w Rykach – uczennica Zespołu Szkół w Sobieszynie – Inga Filipek,
– Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku – Iga Dziedziura,
– Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim – Joanna Fus,
– Komendzie Powiatowej PSP we Włodawie – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie – Karolina Szewczyk,
– Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu – uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu – Nikola Proskura.

Laureatami I etapu powiatowego w konkursie na film promujący akcję ,,Stop pożarom lasów” zostali w:
– Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju – uczniowie klasy II a Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
– Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie – uczniowie klasy 2 d Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie,
– Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie – uczniowie klasy 3 c VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie,
– Komendzie Powiatowej PSP w Parczewie – uczniowie klasy IV Ti/Te Zespołu Szkół w Parczewie.

Zwycięskie prace zostały zakwalifikowane do II etapu – wojewódzkiego i będą reprezentowały powiaty, w których zostały przygotowane.
Informacja o zwycięskich pracach w obydwu kategoriach na etapie wojewódzkim zostanie umieszczona na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie oraz na jej portalach społecznościowych.

 

———————————————————————-

Pożary to zdecydowanie największe zagrożenie dla istnienia lasów. Są nie tylko czynnikiem, który zakłóca procesy życiowe ekosystemów w lasach, ale bardzo często obejmują one znaczne powierzchnie i są uznawane za klęski ekologiczne. Pożary z całą pewnością sieją spustoszenie w środowisku naturalnym na wiele lat.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wraz ze wszystkimi komendami miejskimi i powiatowymi woj. lubelskiego, a także Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie mają zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie dla uczniów szkół średnich (licea i technika z woj. lubelskiego) pn. ,,Stop pożarom lasów”!

Jako, że 8 września to dzień dobrej wiadomości mamy dla Was informację o konkursie!
Konkurs rozpoczyna się 8 września 2021 r. i trwa do 8 października 2021 r. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problematykę zapobiegania pożarom lasów oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat wartości przyrodniczej obszarów leśnych.

W ramach I kategorii konkursowej należy przygotować plakat promujący akcję,,Stop pożarom lasów” w formacie A3. Praca powinna być przygotowana indywidualnie. Każda KM/KP PSP woj. lubelskiego wybierze zwycięzców etapu powiatowego, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego. Autorzy najlepszych plakatów otrzymają również nagrody w postaci gadżetów strażackich i innych. Spośród laureatów I etapu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wybierze najlepszą pracę, która zostanie opublikowana na billboardach i nośnikach reklamowych jako plakat promujący akcję. Zwycięzca otrzyma również laptop, a za dwa kolejne miejsca przewidziano tablet i urządzenie wielofunkcyjne.

W ramach II kategorii konkursowej należy przygotować film edukacyjno-promocyjny pt. ,,Stop pożarom lasów”, o tematyce związanej z problematyką konkursową. Jest to kategoria grupowa, więc filmy powinny być przygotowane jako praca klasowa. Nagrodą w konkursie na etapie powiatowym w niniejszej kategorii jest zakwalifikowanie do wojewódzkiego etapu konkursu oraz sprzęt elektroniczny w postaci rzutnika multimedialnego dla klasy. Spośród laureatów II etapu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wybierze najlepszy film, który zostanie opublikowany na stronach internetowych i portalach społecznościowych wszystkich komend woj. Lubelskiego jako film promujący akcję. Zwycięska klasa otrzyma nagrodę w postaci bonu na wycieczkę szkolną. Nagrody są finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Prace należy nadsyłać do odpowiednich Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego tożsamych do powiatu na terenie którego znajduje się szkoła w terminie do 8 października 2021 r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej, na stronie https://straz.lublin.pl/
oraz na stronach komend miejskich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

 

14 września 202Kuratoium Oświaty w Lublinie1 r. kampania edukacyjna skierowana do uczniów szkół średnich (licea oraz technika) z terenu województwa lubelskiego pn. „Stop pożarom
lasów” została objęta Patronatem Honorowym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Panią Teresę Misiuk.

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU – kategoria I

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE RODZICA – Kategoria I

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU – kategoria I

Załącznik nr 4 – KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU – kategoria II

Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE RODZICA – kategoria II

Załącznik Nr 6 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU – kategoria II

Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA – kategoria II

Opracowanie: KW PSP Lublin

Skip to content