Porozumienie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 10 lipca 2019 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dr Dariuszem Kopciowskim, a Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Grzegorzem Alinowskim w sprawie współdziałania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów zabytkowych oraz innych dóbr kultury.

Współdziałanie będzie realizowane w następujących formach:

  • wymiany informacji, doświadczenia i wiedzy;
  • koordynacji działań, podejmowanych w celu zapewnienia efektywnej ochrony przeciwpożarowej obiektów zabytkowych oraz innych dóbr kultury, profilaktyki przeciwpożarowej albo wynikających z niecierpiącej zwłoki konieczności uzyskania wzajemnego wsparcia;
  • prowadzenia działań, mających na celu zapobieżenie powstawaniu pożarów obiektów zabytkowych;
  • doskonalenia metodyki ochrony przeciwpożarowej obiektów zabytkowych oraz innych dóbr kultury;
  • wspólnych czynności w ramach działania „Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej przeciwko dobrom kultury i przeciwpożarowego zabezpieczenia zabytków”.

Przedsięwzięcia realizowane w zakresie objętym porozumieniem na poziomie regionalnym będą podejmowane przez przedstawicieli:

  • Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – komendantów powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego;
  • Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – kierowników delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP Lublin

Skip to content