Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Radzyniu Podlaskim

11 maja 2019 roku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Organizatorzy uroczystości to Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Parafii św. Anny w Radzyniu Podlaskim w intencji strażaków i ich rodzin. Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Tą część obchodów rozpoczęto hymnem państwowym i strażackim. Zebranych gości i strażaków powitali: bryg. Witold Grajcar – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim oraz druh Tadeusz Sławecki – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Swoją obecnością obchody uświetnili: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Dariusz Litwiniuk, st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Starosta Powiatu Radzyńskiego – Szczepan Niebrzegowski, burmistrz miasta oraz wójtowie gmin powiatu radzyńskiego, byli komendanci powiatowi, emerytowani funkcjonariusze pożarnictwa oraz przedstawiciele instytucji z terenu powiatu.Następnie wręczone zostały odznaczenia i awansów służbowe. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Robert Gmitruczuk.Brązowym
Krzyżem Zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej uhonorowani zostali:
Druh Marek Klimiuk,
Druh Zbigniew Komar,
Druh Marek Mitoński,
Druh Andrzej Skwarek.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne osiągnięcia w służbie nadał :
Srebrną Odznakę ,,ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ,,
kpt. ŁOPACKI Mirosław,
asp. PINKUS Jarosław.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w związku z Dniem Strażaka nadał stopień :
Starszego aspiranta:
asp. KSIĄŻEK Bożena.
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie związku z Dniem Strażaka nadał stopień:
Starszego ogniomistrza:
ogn. SAWICKI Krzysztof,
ogn. WIATER Grzegorz.
Ogniomistrza:
mł. ogn. KOCHNIO Daniel,
mł. ogn. MITOŃSKI Marek,
mł. ogn. ŻURAWSKI Mariusz.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie z dnia 23 listopada 2018 roku, za zasługi dla Związku nadano:
Odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Panu Marianowi Protasiowi.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Radzyń Podlaski

 

Skip to content