Konferencja Symulacji Medycznej „Mediq 2019”

W dniach 10-11.05.2019 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie była współorganizatorem Konferencji Symulacji Medycznej „Mediq 2019” organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

W pierwszym dniu konferencji na terenie Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Chodźki 4 odbyły się zawody pn. SIMChallenge organizowane w tym roku przez Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Komendę Wojewódzka PSP w Lublinie. W ogólnopolskich zawodach w Symulacji Medycznej brały udział 5 osobowe drużyny ze wszystkich uczelni medycznych w kraju.
W skład każdej drużyny wchodzili studenci z kierunków medycznych : lekarskiego, pielęgniarstwa
i ratownictwa medycznego. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oddelegowała
2 zastępy PSP do realizacji zadań symulacyjnych. Jednym z zadań była symulacja wypadku komunikacyjnego: 3 osoby poszkodowane uwięzione w aucie. Zadaniem PSP po dojechaniu na miejsce było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, dostęp do osób poszkodowanych ewakuacja z auta i przekazanie służbom medycznym, którymi były drużyny biorące udział w zawodach.
Drugim zadaniem, w którym brali udział strażacy było przeszukanie zadymionych pomieszczeń magazynowych. Informacja ze zgłoszenia – 1 osoba jest w środku. Po dojechaniu na miejsce ratownicy zabezpieczeni w aparaty ochrony dróg oddechowych przeszukali zadymione pomieszczenia, znajdując jedną osobę którą ewakuowali poza strefę niebezpieczną i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tam czekała kolejna drużyna biorąca udział w zawodach. W ćwiczeniach uczestniczyły 2 zastępy PSP z JRG 1 i JRG 3, oraz 2 zastępy OSP Wilczopole i Moszenki. W drugim dniu Konferencji o godz. 13 00 odbyły się warsztaty z zakresu medycznych czynności ratunkowych w KSRG dedykowane dla strażaków o kwalifikacjach ratownika medycznego. Podczas warsztatów strażacy mieli okazje poćwiczyć wykonywanie intubacji dotchawiczej, iniekcji domięśniowych, kaniulację żył obwodowych itp.
W powyższych warsztatach uczestniczyło 12 strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.
Scenariusz ćwiczeń a także program warsztatów został opracowany przez Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego PSP sekc. mgr Adriana Ząbka, a także instruktora Wojciecha Dzikowskiego z Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie.

Opracowanie i zdjęcia: sekc. Adrian Ząbek

 

Skip to content