Dane kontaktowe

Adres:

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie
ul. Strażacka 7
20-012 Lublin

NIP: 712 010 51 42
REGON: 000 173 580 

___
Sekretariat Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Telefon: +48 81 535 12 00; +48 47 811 61 00
Faks: +48 81 532 97 00
E-mail: kwpsp(at)straz.lublin.pl

___
Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego

Telefon: +48 81 535 12 20; +48 47 81 16 20
Faks: 81 532 67 14
E-mail: wskr(at)straz.lublin.pl

Skargi/wnioski

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15:30 – 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (81) 53 51 229 lub (81) 53 51 220.

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacji i Nadzoru od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (81) 53 51 216, (81) 53 51 210

Skargi/wnioski można składać:

listownie na adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Strażacka 7, 20-012 Lublin
osobiście w sekretariacie KW PSP przy ul. Strażacka 7 w godz. 7.30-15.30
za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kwpsp@straz.lublin.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
faxem na nr (81) 523 97 00
ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Wydziałem Organizacji i Nadzoru pod nr. tel. (81) 53 51 212, (81) 53 51 210.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Zwierzchnikiem Zespolonej administracji rządowej w województwie jest:

Wojewoda Lubelski

mający siedzibę

20-074 Lublin, ul. Spokojna 4

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jakie zostaną użyte do wypełnienia poniższego formularza jest Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (LKW PSP).
Dane osobowe przetwarzane są w zakresie realizacji działań ustawowych Państwowej Straży Pożarnej. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez LKW PSP jest realizacja obowiązku prawnego. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kwalifikacji archiwalnej dokumentacji. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie należy kierować do inspektora ochrony danych: tel.: 81 535 12 32, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl.

 

 

Skip to content