zpoor

ZPORR

„Stworzenie strefy bezpieczeństwa publicznego na obszarze ulicy Metalurgicznej 7 w Lublinie”.
 
Wniosek aplikacyjny złożony został  w ramach ZPORR,  działanie 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”, poddziałanie 3.3.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”. W ramach realizacji projektu przeprowadzono modernizację budynku, ogrodzenia, boiska i obiektów treningowych, a także obszarów zieleni. 

zpoor

Skip to content