logo01

Środki krajowe

logo01Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dzięki wsparciu udzielonemu przez Firmę ORLEN GAZ Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 46a pozyskała specjalistyczny sprzęt ratowniczy w postaci motopompy do wody zanieczyszczonej marki TOHATSU.
Wartość przekazanej motopompy wynosi 15 890 zł. Sprzęt ten zostanie przekazany do użytkowania przez jedną z jednostek organizacyjnych PSP woj. lubelskiego.

 

pzupsp logoKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dzięki wsparciu udzielonemu przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń  na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 24 zakupiła specjalistyczne zapory przeciwpowodziowe dla jednostek PSP z terenu woj. lubelskiego.
Środki finansowe w wysokości 90 000, 00 zł przeznaczone na ten cel pochodziły z funduszu prewencyjnego PZU SA oraz w wysokości 90 000,00 zł  z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.
W ramach zadania zakupiono 427 szt. rękawów przeciwpowodziowych służących do podwyższania wałów przeciwpowodziowych, które zostały przekazane dla KP PSP w Puławach oraz  KP PSP w Opolu Lubelskim.

 

fosKomenda Wojewódzka PSP w Lublinie przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne pod nazwą „ Źródła zagrożeń dla środowiska naturalnego obszarów Polski południowo – wschodniej. Sposoby zapobiegania i neutralizacji ich skutków”.
Seminarium szkoleniowe miało na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej służb ratowniczo – gaśniczych Polski, Ukrainy i Węgier w zakresie istniejących zagrożeń oraz zapobiegania i neutralizacji skutków pożarów, awarii, katastrof  i innych zdarzeń, które stanowią lub mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego Polski południowo – wschodniej, a przez to i dla środowiska naturalnego Polski. Ma ono również na celu upowszechnianie postaw proekologicznych wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz służb ratowniczo-gaśniczych Ukrainy i Węgier, a przez to do kształtowania właściwych zachowań na polu ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju Polski. Planowane seminarium skierowane jest bezpośrednio do polskich służb – województwa lubelskiego i podkarpackiego, Ukrainy (Straż Pożarna ze Lwowa) i Węgier (ratownictwo Debreczyn, Berettyoujfalu, Letavertes, Vamospercs, Hajduboszormeny).

Skip to content