euro

INTERREG

W okresie programowania 2004-2006 Komenda Wojewódzka PSP zrealizowała projekty:
 
–  „Rozbudowa transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego oraz zwalczania skutków katastrof i klęsk żywiołowych na terenie województwa lubelskiego oraz obwodu lwowskiego”.
Projekt zrealizowany był przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i funduszu TACIS Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC  Polska – Białoruś – Ukraina. Projekt realizowany był z Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności regionów przygranicznych poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej”, działanie 1.2 „Rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego”. Projekt zakładał budowę wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego poprzez doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego w nowoczesny sprzęt ratowniczy. Zadanie polegało na zakupie i wyposażeniu specjalistycznych pojazdów ratowniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń. Pojazdy te zostały przeznaczone dla: komend miejskich/powiatowych w Białej Podlaskiej (2 samochody), Puławach (1 samochód), Kraśniku (1 samochód), Lublinie (1 samochód) i Włodawie (1 samochód).
 
Sukces podczas pierwszego naboru skłonił Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie do przystąpienia do drugiego naboru wniosków:
 
–  „Współpraca podmiotów ratowniczych województwa lubelskiego oraz obwodu lwowskiego w zakresie zmniejszania ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego obszaru transgranicznego oraz zwalczania skutków katastrof i klęsk żywiołowych ”.
Złożony projekt odniósł sukces, szczególnie dzięki zaangażowaniu grupy pracowników KW PSP w Lulinie.  Zadanie poległo na zakupie i wyposażeniu specjalistycznych pojazdów ratowniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń dla komend miejskich/powiatowych w Radzyniu Podlaskim, Łęcznej, Krasnymstawie, Opolu Lubelskim, Chełmie, Świdniku. Wniosek realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i funduszu TACIS Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC  Polska -Białoruś-Ukraina z Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności regionów przygranicznych poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej”, działanie 1.2 „Rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego”.
 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego to kolejny program, który stworzył szanse do pozyskania środków finansowych,  którą wykorzystała Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie.

europomoc

Skip to content