Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie oraz jubileuszem 130-lecia ruchu strażackiego na ziemi łukowskiej

2 czerwca 2024 roku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie oraz jubileuszem 130-lecia ruchu strażackiego na ziemi łukowskiej.
Uroczystości zainaugurowane zostały mszą świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Po jej zakończeniu zaproszeni goście wraz z kompanią honorową, orkiestrą i pocztami sztandarowymi przemaszerowali ulicami Łukowa na miejsce głównych uroczystości przy ul. Zdanowskiego.
Główną część uroczystości rozpoczął meldunek złożony st. bryg. dr inż. Grzegorzowi Szyszko Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, po którym wprowadzono sztandar Komendy Wojewódzkiej PSP i odegrano hymn państwowy.
Po uroczystym przywitaniu gości przez Lubelskiego komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Zenona Pisiewicza nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Po odczytaniu aktu ufundowania sztandaru przez Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru – Starostę Łukowskiego Pana Dariusza Szustka nastąpiło uroczyste wbicie pamiątkowych gwoździ a następnie poświęcenie sztandaru, którego dokonał jego ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda w asyście wojewódzkiego kapelana strażaków Księdza brygadiera Mirosława Ładniaka oraz powiatowego kapelana strażaków Księdza Kanonika Andrzeja Kieliszka.
Aktu wręczenia sztandaru dokonał Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. dr inż. Grzegorz Szyszko. Sztandar udekorowany został Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Aktu dekoracji dokonał Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie druh Marian Starownik w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Łukowie st. bryg. Pawła Wysokińskiego. Podczas uroczystości również jednostka OSP w Łukowie została odznaczona Złotą Odznaką Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego, którą udekorowano sztandar jednostki.
5 stycznia 2023 roku rozpoczęto przygotowania do jubileuszu 130-lecia działalności strażackiej formacji w Łukowie. Z tej też okazji zrodziła się inicjatywa nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Łukowie, który ma być dowodem wdzięczności, a jednocześnie uhonorowaniem dotychczasowych zasług w zakresie ratowania życia i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wiernej służby zawodowych strażaków. Zakup sztandaru w całości finansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Łukowie. Sztandar stanowi o prestiżu, jest wyrazem szacunku i pamięci. Będzie towarzyszył funkcjonariuszom podczas ważnych uroczystości państwowych, narodowych i religijnych.
W trakcie uroczystości wręczono wyróżniającym się strażakom PSP oraz druhom OSP odznaczenia państwowe i resortowe. Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyże Świętego Floriana, Medale za Długoletnią Służbę, Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Akty nadania wyższych stopni służbowych, Złoty Znak Związku, Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza, Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Odznaki Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego.
Równocześnie nad Zalewem Zimna Woda odbywał się Piknik Strażacki, który podkreślał charakter obchodów 130-lecia Straży Pożarnej w Łukowie. Szereg atrakcji przygotowanych dla mieszkańców Łukowa nawiązywało do historii funkcjonowania Straży Pożarnej w Łukowie pokazując jednocześnie olbrzymi postęp jaki dokonał się w szeregach Państwowej Straży Pożarnej na przestrzeni lat. Pokazy działania specjalistycznych grup ratowniczych, ratownictwa medycznego oraz nowoczesnych pojazdów i sprzętu podkreśliły wyjątkową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa jaką gwarantują nowoczesne jednostki ochrony przeciwpożarowej w woj. lubelskim i całej Polsce. Do historii mijających 130 lat łukowskiej straży pożarnej nawiązywała wydana okolicznościowa broszura.
Ruch strażacki w Łukowie ma już 130-letnią historię. Po trzynastu latach starań, trwających nieprzerwanie od 1881 roku udało się przekonać władze carskie do potrzeby utworzenia straży po- żarnej w grodzie nad Krzną. W 1894 roku uroczyście ogłoszono zatwierdzony przez urzędnika carskiej administracji senatora Szebeko statut Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej. Była to pierwsza polska organizacja w mieście, której zezwolono na wydawanie komend, prowadzenie księgowości i korespondencji w języku ojczystym. W ten sposób narodził się na Ziemi Łukowskiej ruch strażacki, który nieprzerwanie trwa po dziś dzień, a jego tradycje kontynuują współdziałające ze sobą jednostki ochrony przeciwpożarowej: komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i ponad 80 jednostek OSP na terenie powiatu łukowskiego.
Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra
Skip to content