Przyjęcie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej

10 czerwca o godzinie 13:00 na świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przyjęcia obowiązków Komendanta Miejskiego PSP przez st. bryg. mgr Szymona Semeniuka.
Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:
– Pan st. bryg. Zenon Pisiewicz – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie;
– Pan st. bryg. Marek Chwalczuk – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie;
– Pan Michał Litwiniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska;
– Pan Maciej Buczyński – Kierownik Bialskiej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ;
– Pan Dariusz Litwiniuk – Kierownik filii Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego;
– Pan Robert Woźniak – przewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska;
– Pan Wojciech Mitura – przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego;
– przedstawiciele służb mundurowych;
– przedstawiciele samorządu terytorialnego;
– księża kapelani straży pożarnej.
W trakcie uroczystości, mocą decyzji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 czerwca 2024 na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej został powołany st. bryg. mgr inż. Szymon Semeniuk.
St. bryg. mgr inż. Szymon Semeniuk jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Służbę jako słuchacz podchorąży rozpoczął 1 sierpnia 1995 r. Po ukończeniu służby kandydackiej w 1999 r. oraz uzyskaniu tytułu inżyniera pożarnictwa został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej jako dowódca sekcji.
W czerwcu 2003 r. został mianowany na zastępcę dowódcy JRG Małaszewicze, w 2009 r. objął stanowisko dowódcy JRG Małaszewicze, gdzie służył do marca tego roku. W kwietniu 2024 roku Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie powierzył st. bryg. Szymonowi Semeniukowi pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej.
W czasie służby ukończył studia magisterskie na Politechnice Lubelskiej na kierunku „Zarządzenie i Marketing”, ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie „Zarządzanie w stanach zagrożeń”. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie „Kwalifikacji pedagogicznych” na obecnej Akademii Bialskiej.
Opracowanie i zdjęcia: KM PSP w Białej Podlaskiej
Skip to content