Wojewódzki Finał 46 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph.: „Młodzież Zapobiega Pożarom”

25 kwietnia 2024 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbył się wojewódzki finał 46 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph.: „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

 

Konkurs szczebla wojewódzkiego zorganizowali Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie oraz Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie.

Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie oraz przedstawiciele Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie.

 

Do turnieju przystąpiło 60 zawodników w trzech kategoriach wiekowych kl. I-IV, V-VIII i szkoły ponadpodstawowe.

Zawodników przywitali:

– Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Bartosz Dąbrowski

– Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP w Lublinie Marian Starownik,

– Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Marek Chwalczuk

– Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP Magdalena Żentała.

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph.: „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. Turnieje Wiedzy Pożarniczej wyposażają młodzież w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także przyczyniają się do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Ponadto młodzież ma możliwość poznania historii, kultury i tradycji danego regionu, bierze udział w zajęciach edukacyjnych na temat bezpieczeństwa, ekologii, ratowania życia. Ze względu na tematykę Turnieju uczestnicy muszą wykazać się wiedzą m.in. z zakresu chemii, fizyki oraz umiejętnościami praktycznymi (np. udzielanie pierwszej pomocy, podstawy gaszenia pożarów). W finale centralnym wystartują laureaci pierwszego i drugiego miejsca szczebla wojewódzkiego.

Laureaci eliminacji wojewódzkich:

GRUPA I (uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV)

miejsce 1 – Julia Białasz

miejsce 2 – Julia Jacak

miejsce 3 – Wiktor Ogrodowski

miejsce 4 – Jakub Czępiński

miejsce 5 – Kamil Filipek

GRUPA II (uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII)

miejsce 1 – Karol Próchniak

miejsce 2 – Nina Kornakiewicz

miejsce 3 – Jakub Grabias

miejsce 4 – Dawid Puźniak

miejsce 5 – Gabriela Wit

GRUPA III (uczniowie szkół ponadpodstawowych)

miejsce 1 – Filip Taradyś

miejsce 2 – Damian Kowalczyk

miejsce 3 – Oliwia Kozieja

miejsce 4 – Maksymilian Krubnik

miejsce 5 – Mikołaj Hukaluk

 

Nagrody ufundowali: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie oraz Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie.

Województwo lubelskie podczas eliminacji centralnych reprezentować będą laureaci dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej.

46. finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędzie się w dniach 8-9 czerwca br. w Gąsawie/Biskupinie woj. kujawsko-pomorskie.

Zwycięzcom składamy serdecznie gratulacje i trzymamy kciuki za finał!

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

 

 

Skip to content