Uroczyste przekazanie samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawcu Dużym.

28 kwietnia 2024 r. na terenie gminy Konopnica podczas uroczystości Gminnego Święta Strażaka, odbyło się przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Radawcu Dużym.
W uroczystości wzięli udział:
– bryg. dr inż. Grzegorz Szyszko – Z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
– bryg. Rafał Goliszek – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
– st. bryg. Marek Fiutka – Komendant Miejski PSP w Lublinie,
– bryg. Adam Pietrzak – Dowódca JRG w Bełżycach,
– Pan Bartosz Dąbrowski – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,
– Pan Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica,
– Ksiądz Marcin Turowski – Kapelan OSP z gminy Konopnica.
Zdjęcia: bryg. Adam Pietrzak
Opracowanie: mł. kpt. Bartłomiej Pytka
Skip to content