Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie mł. bryg. Tomasza Zwolaka

3 kwietnia 2024 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.
Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Zenon Pisiewicz powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie mł. bryg. Tomasza Zwolaka.
Uroczyste wręczenie aktu powołania odbyło się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Zenonowi Pisiewiczowi przez dowódcę uroczystości asp. sztab. Damiana Lemińskiego. Następnie na uroczystość wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie oraz odegrano hymn Rzeczypospolitej Polskiej.
mł. bryg. Tomasz Zwolak, któremu wręczono akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie podziękował za zaufanie jakim został obdarzony przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Starostę Powiatu Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwę.
W uroczystej zbiórce uczestniczyli:
Lubelski Komendant Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Zenon Pisiewicz,
Starosta Powiatu Hrubieszowskiego – Józef Kuropatwa
Burmistrz Miasta Hrubieszów – Marta Majewska
Wójt Gminy Dołhobyczów oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Hrubieszowie
– Grzegorz Drewnik,
Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek,
Wójt Gminy Hrubieszów – Tomasz Zając,
Wójt Gminy Horodło – Krzysztof Bożek,
Wójt Gminy Trzeszczany – Paweł Lipski,
Dziekan Sił Powietrznych oraz Proboszcz Parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
w Hrubieszowie – ks. płk. Jan Kot,
Kapelan Strażaków powiatu hrubieszowskiego – ks. Karol Stolarczyk,
Dowódcę 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie – płk. Krzysztofa Sarnowskiego reprezentowała mjr. Agnieszka Gdula,
Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie – ppłk. Mariusz Kulczyński,
Komendant Placówki Straży Granicznej w Horodle – p.o. mjr. Paweł Kilar,
Komendant Placówki Straży Granicznej w Kryłowie – ppłk. Marcin Jóźwiak,
Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie – ppłk. Mariusz Bosowski,
Komendant Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie – ppłk. Dariusz Pedo,
Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk. Mariusz Sokół,
Dyrektor ORLEN PALIWA Oddział Hrubieszów – Krzysztof Paradowski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce – Arkadiusz Zając,
Komendant Straży Miejskiej w Hrubieszowie – ppłk Janusz Krotkiewicz,
Prezes OSP Hrubieszów Stanisław Letniańczyn
Radca Prawny – Małgorzata Dąbek
Prezez Koła ZEiRP RP – Halina Zięba
Były Komendant KP PSP Hrubieszów – bryg. w st. sp. Dariusz Jakubiak
Strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie
oraz zaproszeni goście.
mł. bryg. Tomasz Zwolak swoją przygodę ze strażą pożarną rozpoczął w 1999 roku wstępując w szeregi Państwowej Straży Pożarnej jako kadet Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, którą ukończył w 2001 roku uzyskując stopień młodszego aspiranta. Z dniem 1 sierpnia 2001 roku został skierowany do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie na stanowisko dowódcy zastępu. Następnie 1 grudnia 2001 roku został na własną prośbę przeniesiony do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, gdzie przechodził przez kolejne etapy kariery zawodowej na stanowiskach: dowódcy zastępu, młodszego inspektora, starszego inspektora, kierownika sekcji, starszego dyspozytora, dyżurnego operacyjnego, naczelnika wydziału operacyjno – rozpoznawczego oraz zastępcy Komendanta Powiatowego, a od 12 stycznia do 11 marca 2024 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego. W trakcie służby sukcesywnie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe i tak w 2005 roku uzyskał tytuł licencjata w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji, w 2007 roku tytuł magistra na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej, a w 2013 roku uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w Specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik wielu szkoleń, ćwiczeń zgrywających i działań ratowniczo-gaśniczych o różnym stopniu obciążenia psychofizycznego.
Spośród akcji w których uczestniczył było kilka szczególnych o dużym rozmiarze, między innymi działania przeciwpowodziowe na terenie województwa lubelskiego w 2001, 2010 i 2014 roku za co otrzymał podziękowanie od Wojewody Lubelskiego.
Za swoją działalność zawodową i społeczną mł. bryg. Tomasz Zwolak został wyróżniony:
• Brązowym medalem Za Długoletnią Służbę,
• Brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
• Srebrną odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
• Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
Info. foto. st. kpt. Marcin Lebiedowicz
Skip to content